Transformatie kantoorpand naar flexibele ruimten voor Eigen Haard

Circulair bouwen bij tranfsormatie naar een functievrij pand

Het bestaande kantoorpand aan de Strekkerweg Amsterdam is volledig getransformeerd naar tijdelijke, flexibele woonruimte. Op deze manier worden gebouwen functievrij en zijn ze makkelijk aan te passen aan de behoeften van dat moment. Flexibiliteit van de indeling was een voorwaarde bij dit pand.

Opdrachtgever: Eigen Haard
Werkzaamheden: Transformatie kantoorpand naar 32 woonunits
Periode: 2018

We hebben gebruik gemaakt van circulair bouwen. Met het slimme gebruik van niet-milieubelastende materialen en hergebruik van materialen hebben we concreet bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.

Milieuvriendelijke transformatie