Tijdwinst bij vervangen loden waterleidingen voor woningcorporatie Ymere

Tweejarig project verloopt vlotter en bewoners zijn tevreden

Het is een omvangrijk project om bij ongeveer 1800 woningen in Amsterdam-Noord loden waterleidingen te vervangen. Samen met woningcorporatie Ymere en twee andere co-makers namen we één derde van de coördinatie en uitvoering voor onze rekening. Het project zou twee jaar duren. Toen het project werd opgestart zou in elke woning een waterput geplaatst worden, waarvoor de vloer in de woning open moest. Gaandeweg bleek een put niet overal nodig en plaatsen wij regelmatig mantelbuizen in plaats van een waterput. Hierdoor is veel tijdwinst behaald.

Opdrachtgever: Ymere
Werkzaamheden: Loden waterleidingen vervangen 1800 woningen
Periode: 2021-2022

Samen met Ymere hebben we veel aandacht en zorg besteed aan het begeleiden van bewoners. Dat heeft geresulteerd in tevreden bewoners, want zelfs bewoners die eerst tegen de werkzaamheden opzagen, kijken er met een goed gevoel op terug.