Planmatig onderhoud op grote hoogte voor Eigen Haard

Hoge bewonerstevredenheid bij onderhoudswerkzaamheden

Voor woningcorporatie Eigen Haard hebben we bij 50 woningen aan In de wolken in Amstelveen planmatig onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In de periode van februari tot november zijn betonschades hersteld, is al het houtwerk en beton geschilderd, zijn vloeren gecoat en zijn alle hekwerken vervangen.

Opdrachtgever: Eigen Haard
Werkzaamheden: Planmatig onderhoud 50 woningen
Periode: 2021-2022

Vooral de betonreparatiewerkzaamheden – alle balkon- en galerijranden zijn volledig vervangen – hebben een grote impact op de bewoners gehad. Betonslopen en weer herstellen gaat nou eenmaal niet zonder geluids- en stofoverlast. Er is bewezen grote bewonerstevredenheid vanwege de heldere communicatie vanuit het projectteam. De sloopwerkzaamheden voeren we alleen tussen 10 en 14 uur uit en de teamleiders zijn zichtbaar aanwezig en staan open voor een gesprek.