Hoofdaannemer voor grootschalig constructief onderhoud voor Pré Wonen

Planmatig onderhoud met BRL3201-2 gecertificeerd betonherstel

In de vier flatgebouwen aan de Laan van Angers in Schalkwijk, Haarlem, van Pré Wonen heeft Etro een groot planmatig onderhoudsproject uitgevoerd, waaronder constructief onderhoud aan aangetaste betonnen galerijconstructies van vier flatgebouwen.

Etro heeft twee onderzoeken laten uitvoeren, één naar betonkwaliteit en één naar de integriteit van de staalconstructie. Op basis van de onderzoeken is een variantenstudie geschreven voor de aanpak welke moest aansluiten op de vastgoedvisie van Pré Wonen om de vier complexen aan de laan van Angers langdurig in exploitatie te houden en de bestaande functionaliteit gehandhaafd bleef.

Opdrachtgever: Pré Wonen
Werkzaamheden: Planmatig onderhoud
Periode: 2016 – 2020

Onze specifieke rol was hoofdaannemer. Voor dit project waren wij eindverantwoordelijk voor de planning, uitvoering, aansturing ketenpartners, de afgesproken prestatie eisen en de oplevering. Op dit project liep dagelijks onze BOK (Betononderhoudskundige) rond en gedurende het project hebben we een ervaren bewonersconsulente ingezet voor bewonersbegeleiding. Het project is door Pré Wonen beoordeeld met het cijfer 8,4.