Eigen Haard heeft Etro Vastgoedzorg als één van de 8 partners geselecteerd voor het Planmatig Onderhoud en Verduurzamen van hun woningen de komende jaren.

Een van de doelstellingen voor deze opgave bereiken we met slimmer samenwerken: kansen benutten, risico’s beheersen door kennisdeling en een nauwe samenwerking met de andere ketenpartners. Zo worden de processen sneller, beter, innovatiever, duurzamer en leuker. En uiteraard maken we onze processen en resultaten aantoonbaar in dashboards, zodat de opdrachtgever kan sturen op data in het vastgoedbeheer.

Onze Uitvoeringspartners zijn:
Rutges Vernieuwt
Hemubo Bouwgroep
Logchies renovatie en onderhoud
Nijhuis Bouw B.V.
Schilderbedrijf Plat & Plat b.v.
QBuild
Van Wijk Vastgoedonderhoud B.V.

We kijken ernaar uit om de komende jaren met hen samen te werken voor Eigen Haard!

“"Door met ketenpartners slimmer samen te werken en processen goed op elkaar af te stemmen gaat het beheer, onderhoud en verduurzaming sneller."”
Robert Albers