We zijn trots op het feit dat we na een gedegen aanbestedingstraject samen met zes andere partijen voor Woningstichting Rochdale Amsterdam reparatie- en mutatieonderhoud mogen uitvoeren. De looptijd van de overeenkomst is vijf jaar.

In het aanbestedingstraject lag de nadruk op:
·        Continuïteit en kwaliteit van dienstverlening aan huurders
·        Wederzijds respect voor de belangen Rochdale én onderhoudsbedrijven
·        Flexibiliteit om te kunnen anticiperen op markt- en prijsontwikkelingen
·        Buurtgericht samenwerken

Elke partner heeft eigen wijken toegewezen gekregen, maar kunnen ook werk van elkaar overnemen als dat nodig is. Innovaties worden met elkaar gedeeld, zo is afgesproken.

Zin om aan de slag te gaan. Samen met Coen Hagedoorn Onderhoud, Intersell, K.B.K. Vastgoedonderhoud, Hemubo Service & Mutatie, Logchies Renovatie en Onderhoud en Qbuild Renovatie & Onderhoud Groep bewaken we de continuïteit van de werkzaamheden.