Met een scholingsdag ‘basiskennis betonreparatie’ voor onze betonreparateurs voldoen we aan de opleidingsvoorwaarden voor onze BRL 3201 certificering. Dit is het KOMO-procescertificaat voor het technisch repareren en beschermen van beton.

Begin mei waren onze betonreparateurs in twee groepen van vijf collega’s in Wormerveer aanwezig voor een scholingsdag ‘basiskennis betonreparatie’. Deze cursus is in eigen beheer door onze betononderhoudskundigen Joop Fleer en Erwin Burgers opgezet. Beide collega’s hebben gezamenlijk bijna 50 jaar ervaring als betononderhoudskundigen.

Erwin nam de theorie voor zijn rekening en Joop richtte zich op de praktisch ingestoken onderdelen. Het kennisniveau van onze bouwplaatsmedewerkers is erdoor opgefrist en verbreed. Hiermee voldoen we aan de opleidingsvoorwaarden voor onze BRL  3201 certificering voor zowel deel 1 ‘Technisch repareren en beschermen van beton’, als deel 2 ‘Constructief repareren en versterken van beton’.

Programma scholingsdag
Deze scholingsdag had een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoretische ochtenddeel ging onder andere over:

  • Samenstelling en eigenschappen beton
  • Betonschade typen herkennen
  • Betonschades repareren
  • Het vernieuwde BRL 3201-kwaliteitssysteem
  • De digitale registratie-app (Gappless)
  • Praktijkvoorbeelden en ervaringen

Deze basiskennis staat ook uitgebreid in de betonreparatiegids, een naslagwerk voor de cursisten.

Betonreparatie in de praktijk
In de middag was het tijd voor de praktijk. Mortelleverancier Grouttech was met materiaal en materieel aanwezig voor een introductie betonspuiten. Dit is een voor ons nieuwe reparatietechniek. Met behulp van een pomp en compressor kunnen eenvoudiger, sneller en vooral met een lagere fysieke belasting, grotere hoeveelheden betonreparatiemortel worden verwerkt dan dat handmatig kan. Deze methode kan gebruikt worden voor reparaties aan wanden, maar ook aan plafonds.

Op een proefopstelling brachten de reparateurs zelf een stukje spuitbeton aan. Tijdens het spuiten oefenden zij met de luchttoevoer, de houding van de spuitkop en de afstand tot het oppervlak. Belangrijke factoren om een mooi egaal oppervlak te realiseren.

Welverdiend certificaat voor alle tien deelnemers
In de ‘Betonreparatie gids’ staat de stof uitgebreid beschreven. Zo kunnen de reparateurs de behandelde onderwerpen op een later moment nog eens nalezen. De gidsen werden, samen met een welverdiend certificaat, aan het eind van de dag aan de reparateurs uitgedeeld.

““We staan niet stil, maar zijn druk bezig om met nieuwe ontwikkelingen de kennis te verbreden en daardoor vóóruit te gaan.””
Erwin Burgers